DilerzyFirma Adres Kontakt
Industry Daniele a.s. Praha 8
Pobreżni 249/46 , Karlin
Czechy
kom. +420774421964
tel.
fax.
e-mail: groupdaniele@groupdaniele.com