Agregat uprawowo siewny , lekki Milan S

Opis produktu


Agregat służy do przedsiewnej uprawy gleby, spulchniania wierzchniej warstwy gleby, rozbijania i kruszenia brył sklepionej powierzchni oraz ubijania w celu lepszego podsiąkania wód gruntowych. Szczególnie przydatny podczas uprawy roślin wymagających szczególnie wyrównanego pola przed wysiewem nasion. Odpowienia konfiguracja maszyny pozwala na kompleksowe przygotowanie gleby po orce do bezpośredniego zasiewu


wyposażenie standardowe :
- wałki przednie o średnicy 400mm
- dwa rzędy zębów zakończone gęsiostopką 250mm
- tylny wał rurowy o średnicy 400 lub 500mm
- osłony boczne

wyposażenie opcjonalne:
- spiralne spulchniacze za kołami ciągnikami
- hydropak
- oświetlenie

Dane techniczne

Tabela cech produktu, szerokości roboczych i zapotrzebowania mocy

Dane w opracowaniu...