Wał pierścieniowo-daszkowy

Opis produktu


Wał pierścieniowy (daszkowy), jako jedna z opcji wałów do agregatów uprawowych.

Dane techniczne

Tabela cech produktu, szerokości roboczych i zapotrzebowania mocy

Dane w opracowaniu...