Wał z pierścieniami stalowymi

Opis produktu


Wał z pierścieniami stalowymi, jako jedna z opcji wałów do agregatów uprawowych.

Dane techniczne

Tabela cech produktu, szerokości roboczych i zapotrzebowania mocy

Dane w opracowaniu...