Wóz asenizacyjny Barrel

Opis produktu


Dostępny w 2000 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000 L .

Dane techniczne

Tabela cech produktu, szerokości roboczych i zapotrzebowania mocy

Dane w opracowaniu...